Święto 14 lipca / 14th July fete

Zbliża się ważne francuskie święto narodowe  rocznica wybuchu rewolucji, za której początek uznaje się dziś zdobycie Bastylii przez mieszkańców Paryża, czyli 14 lipca 1789 r.


Tradycyjnie już z tej okazji miasto zaplanowało nie jeden, jak rok temu, ale aż trzy bale (choć nie należy tego słowa rozumieć zbyt dosłownie...):

 • Le P'tit bal - sarabandy i walce dla dużych i małych. Brzmi zagadkowo - ciekawe, kto dziś umie tańczyć sarabandę?...
 • Coffee tone - soul, pop, funk; lata 70-te w naszych czasach! Zespół przypomni najlepsze przeboje Stevie Wondera, Raya Charlsa czy Michaela Jacksona.
 • R Cat's - bardziej rockowe klimaty, choć mowa raczej o bardzo wczesnym rocku - usłyszycie kawałki Elvisa, Chucka Berry'ego i wielu innych.

 • Imprezy taneczne odbędą się na lewym wybrzeżu Saony między mostami Maréchal Juin i Bonaparte. Potrwają od 21:00 do 0:30.

  Na 22:30 zaplanowano 20-minutowy pokaz sztucznych ogni, który rozświetli nocne niebo nad Bazyliką Fourviere.

  Niestety w tym roku nie będzie mnie w tym czasie w Lyonie, żebym mogła zrelacjonować wam przebieg imprezy, ale pamiętajcie o jednym - w żadnym wypadku nie próbujcie dostać się na obchody rowerem z miejskiej wypożyczalni! Dlaczego? Przeczytajcie tu ;-)

  Więcej informacji o obchodach 14 lipca znajdziecie na stronie internetowej Lyonu (po francusku):

  Important French national holiday is approaching - the anniversary of the revolution, which started by taking over the Bastille by the people of Paris on 14 July 1789.


  On this occasion the city has planned not one, like a year ago, but three, so-called balls:

 • Le P'tit bal - From Sarabande to waltz for large and small. That sounds puzzling - I wonder who today can dance sarabande? ...
 • Coffee tone - soul, pop, funk; 70s in our time! The team will remind us the best hits of Stevie Wonder, Ray Charles, Michael Jackson and others.
 • R Cat's - more rock&roll - you'll hear pieces of Elvis, Chuck Berry and many others.


 • Dance events will take place on the left coast of the Saône between the bridges Maréchal Juin and Bonaparte. They will last from 9 PM until 12:30 AM.

  At the 10:30 PM there's a 20-minut fireworks display scheduled that will light up the night sky over the Basilica of Fourviere.

  Unfortunately, this year I will not be in Lyon at this time, so I can't give you any relation from these events. Just remember one thing - in any case do not try to get to the celebration on Lyon City Velo! Why? Read here ;-)

  More information about the celebration of July 14th can be found on the Lyon website (in French):
  http://www.lyon.fr/evenement/fete/14-juillet-bals-et-feu-dartifice.html

  1 comment:

  1. Dziękujemy za wartościowe informacje. Jutro idziemy z siostrą na pokaz sztucznych ogni. Pozdrawiamy!

   ReplyDelete