LYON - MAPA WPISÓW / MAP OF POSTS

Aby przeczytać o danym miejscu, kliknij wybrany znacznik – pod nazwą miejsca pojawi się link do wpisu na blogu.
To read about a place, click on chosen point – you'll see link to post on the blog below the name of a place.