Dlaczego założyłam tego bloga? / Why did I start this blog?

Od początku 2015 roku mieszkam w Lyonie. Lubię zwiedzać i poznawać nowe miejsca – nigdzie nie ruszam się bez przewodnika. Szybko okazało się, że polskojęzycznych źródeł o Lyonie i okolicach w internecie praktycznie nie ma, a książki, jak to książki – mają ograniczoną pojemność i wszystkiego opisać się w nich nie da.

Aby wypełnić tę lukę, otworzyłam bloga Popatrz, jaka Francja. Jeżdżę, spaceruję, zwiedzam, fotografuję, zbieram tony ulotek, przeczesuję internety i na koniec opisuję. Każde miejsce, o którym możecie tu przeczytać, odwiedzam osobiście. A wszystko po to, abyście nie musieli powtarzać moich wysiłków i mieli wszystko w jednym miejscu.

Co zwiedzić, co odpuścić, gdzie koniecznie pojechać? Ile to kosztuje, jak dojechać, na co się przygotować?

W każdym wpisie odpowiadam na powyższe pytania, byście mogli jak najlepiej zaplanować swoje wymarzone wakacje.

Oczywiście wszystkie informacje są dostępne bez żadnych opłat. Jeśli więc podoba wam się to, co tutaj robię, dajcie mi o tym znać zostawiając komentarz lub polecając stronę znajomemu. Jeśli używacie dodatków blokujących reklamy, wyłączcie je proszę na mojej stronie – obiecuję, że nie zaatakuje was tu nachalne wyskakujące okienko, czyste jelito ani wróżbita Maciej.

Ta strona jest dla was!

Jeśli macie uwagi bądź sugestie lub chcecie skontaktować się ze mną w jakiejkolwiek sprawie, piszcie na adres:


Uwaga: nie biorę odpowiedzialności za skutki, jakie mogą wyniknąć z korzystania z niniejszej strony. Pamiętajcie, że informacje w starszych postach mogą być nieaktualne.

Since the beginning of 2015 I live in Lyon. I like to explore and discover new places – I take a guide everywhere. It quickly became clear that there are practically no Polish-language sources about Lyon and the surrounding area on the web, and as it comes to books, they have a limited capacity and to describe everything in them is impossible.

To fill this gap, I opened a blog Popatrz, jaka Francja (It’s not easy to translate, because it’s a game of words connected to a polish web movie, but in general it just means: Look, what a France). I walk, I visit, I photograph, I collect tons of flyers, search the internet and at the end I write. Any place that you can read about here, I visited in person. And all of this is so that you don’t have to repeat my efforts and have everything in one place. Soon I started to translate the posts in English to reach more readers.

Where to go, what can be omitted, what is a must-see? How much does it cost, how to get there and what to prepare for?

Each post answers these questions, so that you can plan your dream vacation.

Of course, all information are available at no charge. So if you like what I'm doing here, let me know by leaving a comment or recommending my page to a friend. If you use an ad-block widget, please, turn it off on this website.

This website is for you!

If you have comments or suggestions or want to contact me on any matter, please write to the following address:


Note: I do not take responsibility for the consequences that may arise from the use of this website. Remember that the information in the older posts may be outdated.