Jak radzić sobie z upałem? / How to deal with the heat?

Uff, gorąco! W Lyonie dziś temperatura ma sięgnąć 36 stopni! Co robić? Mam dla was dwa sposoby na ochłodę.

Woda
Przypominam swój (zaktualizowany) wpis o Parku Miribel tuż obok Lyonu, gdzie czekają na was trzy bezpłatne, strzeżone plaże, wypożyczalnia sprzętu wodnego i dużo cienia:
http://popatrzjakafrancja.blogspot.fr/2015/07/grand-parc-miribel-jonage.html
Byłam tam parę dni temu, jezioro jest chłodne i czyste - w sam raz na upał. Pamiętajcie tylko o kremach z dobrym filtrem, żeby wasze plecy nie wyglądały jak moje...

Drugim miejscem, gdzie skorzystacie z dobrodziejstw bliskości wody, jest miejski Park Złotej Głowy, o którym pisałam tu:
http://popatrzjakafrancja.blogspot.fr/2015/04/parc-de-la-tete-dor.html
Niestety tutaj nie da się popływać (przynajmniej oficjalnie, ale naprawdę nigdy nie widziałam, żeby ktoś to robił), za to czeka na was wypożyczalnia rowerów wodnych i łodzi. Więcej szczegółów na temat godzin otwarcia wypożyczalni i cen znajdziecie w poniższym linku (angielska wersja językowa):
http://www.loisirs-parcdelatetedor.com/en/activites-et-loisirs/lembarcadere-landing-stage


Śnieg
Tak, wiem co sobie myślicie: zwariowała. Sama dziś nie uwierzyłam, gdy zobaczyłam na polubionej stronie na facebooku ofertę letniego jeżdżenia na nartach. A jednak! Jest ośrodek, gdzie nawet teraz możecie pojeździć na lodowcu - Les 2 Alpes. To miejsce odległe o ok. 170 km od Lyonu. Niestety nie miałam okazji osobiście go odwiedzić, więc niczego wam o nim nie opowiem, podrzucę tylko linka do informacji na temat letniego szusowania (angielska wersja językowa):
http://summer.les2alpes.com/en/ski-area-summer.html

Jak wy radzicie sobie z upałami? Gdzie jeździcie przy takiej pogodzie? Dajcie znać w komentarzach!
Wow, it's hot! Today in Lyon the temperature will reach 36 degrees! What to do? I have two ways for you to deal with the heat.

Water
I remind my (updated) post about Parc Miribel near Lyon, where you'll find three free and guarded beaches, rental of water equipement and a lot of shadow:
http://popatrzjakafrancja.blogspot.fr/2015/07/grand-parc-miribel-jonage.html
I've been there a few days ago and the lake is cool and clean - perfect for this weather. Just remember about proper suntan cream, so that your back wouldn't look like mine...

The second place, where you can take advantage of proximity of water, is city Parc of a Golden Head, described here:
http://popatrzjakafrancja.blogspot.fr/2015/04/parc-de-la-tete-dor.html
Unfortunately, you can't swim in here (at least officially, but still - I haven't seen anyone doing this), but you will find a rental of peddale and rowing boats. More details on opening hours and prices you'll find here: (English version):
http://www.loisirs-parcdelatetedor.com/en/activites-et-loisirs/lembarcadere-landing-stage


Snow
Yeah, I know what you're thinking right now: she's crazy. I didn't belive myself, when I saw on facebook an offer of summer skiing. And yet! There is a ski resort, where even now you can ski on a glacier - Les 2 Alpes. It's about 170 km far from Lyon. Unfortunately I haven't been there myself, so I can't describe it to you. I'll only give you a link to informations about summer skiing (English version):
http://summer.les2alpes.com/en/ski-area-summer.html
How do you deal with heat? Where do you go during such weather? Let me know in the comments!

No comments:

Post a Comment