8 grudnia w Lyonie / December 8th in Lyon

Jak już wcześniej wspominałam, w tym roku Festiwal Świateł w swojej zwyczajowej formie nie odbywa się. 8 grudnia wszyscy mieszkańcy są natomiast proszeni o postawienie w oknach świeczek. Ponieważ o akcji można dowiedzieć się nawet w IKEI przy stoisku z podgrzewaczami, sama jestem ciekawa, jaki będzie efekt! W tym dniu zostanie również włączone świąteczne oświetlenie miasta.

Instrukcję pół żartem (po francusku), jak oświetlić swoje okno, znajdziecie tu:

8 grudnia większość starego miasta będzie zamknięta dla ruchu samochodowego. Szczegółową mapkę znajdziecie na stronie poniżej. Poruszanie się komunikacją miejską będzie bezpłatne od 16:00 do końca dnia.

As I previously mentioned, this year the Festival of Lights in its usual form doesn't take place. Instead, on December 8th all residents are invited to place candles in their windows. Because even IKEA informs about it beside the candles shelf, I'm really curious about the effect! In that day the city will also switch on its Christmas illumination.

Half-jokingly instruction (in French), of how to lighten your window, you will find here:

On December 8th, most of the old town will be closed to traffic. A detailed map can be found at the site mentioned below. Public transport will be free of charge from 4PM to the end of service.No comments:

Post a Comment