Salon du Chocolat – Lyon, 6-8.11.2015

Czy są tu jacyś wielbiciele czekolady?...
Już od jutra przez trzy dni Lyon będzie gościć 5-tą edycję Salon du Chocolat! Codziennie od 10:00 do 19:00 w 6-tym Lyonie będzie można cieszyć zmysły (z zapowiedzi wnioskuję, że naprawdę wszystkie) czekoladowymi cudami. Ponad osiemdziesięciu wystawców będzie dzielić się z chętnymi swoimi sekretami i wyrobami; ponadto czeka też wiele innych atrakcji  m.in. warsztaty dla dzieci, kursy dla dorosłych, mistrzostwa w robieniu najlepszych ciast i deserów lodowych oraz... Czekoladowy Pokaz Mody (codziennie o 16:00 i 17:00).
Brzmi zachęcająco!

Pełen program i opis atrakcji (również po angielsku) dostępny jest na stronie:

Bilety: w cenie 8 EUR w piątek lub 10 EUR w sobotę i niedzielę dla dorosłych oraz 5 EUR dla dzieci w wieku 3-12 lat; najmłodsi wchodzą gratis. Można je nabyć np. za pośrednictwem tej strony:

Dokładny adres wydarzenia:
CENTRE DE CONGRES
50 Quai Charles de Gaulle
Cité internationale
69006 LYON 06

Are there any chocolat lovers here?...
For three days starting from tomorrow, Lyon will host the 5th edition of the Salon du Chocolat! Everyday from 10AM to 7PM in the Lyon 6th district you may admire (from the announcement I conclude that you can do that with all your senses!) many chocolate miracles. Over eighty exhibitors will share their secrets and products with you; Moreover there are many other attractions  including workshops for children, courses for adults, mastery in making the best cakes and ice cream desserts and... the Chocolate Fashion Show (daily at 4PM and 5PM).
It sounds (or rather smells) very good!

The full program and a description of the attractions (also in English) are available at:

Tickets costs 8 euros on Friday to 10 euros on Saturday and Sunday for adults and 5 euros for children from 3 to 12 years; the youngest come for free. Tickets can be purchased eg. through this website:

Adress of the event:
CENTRE DE CONGRES
50 Quai Charles de Gaulle
Cité internationale
69006 LYON 06


No comments:

Post a Comment