Popatrz, jaka Francja dołącza do Blogowej mapy Francji!

Blogowa mapa Francji to projekt autorki bloga http://francuskiwsieci.blogspot.fr/. Znajdziecie tam listę blogów traktujących o szeroko pojętym życiu we Francji – ile osób, tyle różnych podejść – podzielonych na regiony, w których mieszkają autorzy. Dziś do regionu Rodan-Alpy dołączyła również moja strona: Popatrz, jaka Francja! To dla mnie ogromna radość znaleźć się w tym gronie!

Zainteresowanym kulturą francuską, zwiedzaniem, nauką języka i wszystkim, co z Francją związane, polecam zapoznanie się z Blogową mapą Francji, oraz oczywiście z blogiem Francuski w sieci. Na pewno znajdziecie tam coś dla siebie!

"Blogowa mapa Francji" is a project of the author of the blog http://francuskiwsieci.blogspot.fr/. You will find there a list of blogs (in Polish) about many aspects of living in France – every person has a different approach – divided into regions in which the authors live. Today, my blog joined the Rhône-Alpes region! I'm really happy to be in this group!

I recommend the project to anyone interested in French culture, sightseeing, learning the language and everything associated with France. For sure there is something for everyone there!


No comments:

Post a Comment