Tanie podróżowanie z Lyonu

Bądźmy szczerzy  Lyon to nie jest bardzo duże miasto, więc jeśli przylecicie tu na tydzień, prawdopodobnie, nawet przy bardzo skrupulatnym zwiedzaniu, najpóźniej po trzech dniach zaczniecie się zastanawiać nad pojechaniem do okolicznych miast. Jeśli wasz wybór padnie na Prowansję, ostatnio (przy okazji ciekawej propozycji podróży od serwisu Fly4free) natknęłam się na stronę, za pośrednictwem której można kupić tanie bilety na TGV z Lyonu:


Oprócz największych miast Prowansji (Marsylii, Awinionu, Nimes, Aix-en-Provence) znajdziecie tam bilety również do Walencji, Montpellier i na wschodnie przedmieścia Paryża. Przykładowe ceny biletów na lipiec wynoszą od 10 do 35 EUR na przejazd w jedną stronę na południe Lyonu, oraz do 70 EUR na przejazd pod Paryż. Kruczek jest taki, że nie na wszystkie dni takie bilety są dostępne, więc podróż trzeba zaplanować zawczasu – spontaniczność odpada.

W kwestii podróży po Francji, tym razem autokarem, warto zainteresować się przewoźnikiem isilines:


Powyższy link zaprowadzi was bezpośrednio do mapy dostępnych kierunków z Lyonu (linie isilines  czerwone kropki). Najtańsze połączenia (np. Lyon-Avignon) zaczynają się od 5 EUR za podróż w dwie strony. Podróż do Bordeaux czy Marsylii będzie kosztować od 15 EUR. Na mapce są też miasta do których dotrzecie liniami Eurolines (niebieskie kropki), ale generalnie rzecz biorąc są one droższe. Oczywiście linie oferują też przejazdy na innych trasach (żeby je zbadać, wystarczy w oknie wyboru miasta wyjazdu kliknąć "Réinitializer").

Jeśli Lyon jest tylko jednym z punktów w dłuższej podróży, a potem planujecie się przemieścić do zachodnich Niemiec, albo Barcelony, koniecznie odwiedźcie stronę przewoźnika Megabus:


Uwaga: domyślnie ceny pokazywane są w funtach – aby płacić w euro, musicie w prawym górnym rogu zmienić kraj. Ponoć ceny zaczynają się tu od 1 EUR + 0,5 EUR opłaty za rezerwację. Nawet jeśli nie uda wam się znaleźć biletów w takiej cenie, to i tak nie są one złe – ja bez wielkiego wysiłku znalazłam podróż do Barcelony za 20 EUR w obie strony; przyznajcie, że to praktycznie darmocha. Za taką kasę przeżyłabym nawet 9 godzin w autokarze.

Natknęłam się też na taką ciekawą stronę, porównującą różne sposoby podróżowania między wybranymi punktami. Każda propozycja podróży zawiera link do stron przewoźnika. Bardzo przydatne narzędzie do porównywania cen - i w polskiej wersji językowej!

https://www.rome2rio.com/pl/

Jeśli natknę się na inne opcje tanich podróży z Lyonu, na pewno będę aktualizować powyższy wpis!

Let's be honest - Lyon is not a very big city, so if you come here for a week, even if you try to see absolutely everything, probably after maximum of three days you will begin to wonder about going to neighboring towns. If your choice falls on Provence, recently I came across a page, through which you can buy cheap tickets on TGV Lyon:


Apart from the major cities of Provence (Marseille, Avignon, Nimes, Aix-en-Provence) you will find there also tickets to Valencia, Montpellier and the eastern suburbs of Paris. Tickets prices eg. for July ranged from 10 to 35 euros per one-way trip to south of Lyon, and up to 70 per trip to Paris. The thing is that such tickets are not available an all days, so you need to plan your journey in advance - spontaneity is out.

Regarding going around France by bus, you might be interested in the isilines company:


The above link will take you directly to the map of available directions from Lyon (isilines directions are marked by red dots). The cheapest connection (eg. Lyon-Avignon) starting at 5 euros per round-trip. The trip to Bordeaux or Marseille will cost from about 15 euros. On the map there are also cities which can be reached Eurolines (blue dots), but generally speaking they are more expensive. Of course, the lines also offer rides on other routes (to examine them, in the departure city selection window, just click "Réinitializer").

If Lyon is only one point in the long journey, and then you plan to move to West Germany, or Barcelona, ​​be sure to visit the website of the Megabus:


Note: By default rates are shown in pounds - to pay in euros, you have to change the country in the upper right corner of site. Apparently, prices here starts from 1 euro + 0,5 euro booking fee. Even if you can not find tickets for this price, it's still not expensive - I easily found the trip to Barcelona for 20 euros per round-trip; admit that it is practically charity. For that money I would even survive 9 hours in a bus.

If I run into at other options for cheap travel from Lyon, I will certainly update this entry!

No comments:

Post a Comment