Prawa autorskie / Copyright

Teksty i zdjęcia umieszczone na tej stronie objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.


Co to znaczy?

Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie i wykorzystanie informacji jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania ich w oryginalnej postaci. Wykorzystując umieszczone na blogu popatrzjakafrancja.blogspot.com teksty i zdjęcia, jesteś zobowiązany podać ich źródło oraz linka do mojej strony.

Szczegóły znajdziecie tutaj: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

The texts and images on this website are licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Poland.


What does it mean?

This license allows to distribute and use the information only for noncommercial purposes and on condition of remaining in the original form. If you would like to use texts and photos from the blog popatrzjakafrancja.blogspot.com, you are obliged to provide the source and a link to my site.

Detailed informations can be found here: https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/licensing-examples/#by-nc-nd